2015

Výročná správa

Výročná správa Divadla ASTORKA Korzo ´90
za rok 2015

Identifikačné údaje :

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Suché mýto 17, 814 99 Bratislava IČO: 678 350, DIČ: 2020830823

Divadlo Korzo ´90 bolo zriadené MK SR dňa 1.4.1990. Následne na to, v roku 1993, bolo premenované na Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / ďalej len DAK ´90 /.S účinnosťou od 1.4. 2002 prešlo Divadlo ASTORKA Korzo ´90 pod Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave. Štatutárnym orgánom DAK ´90 je riaditeľ Mgr. Vladimír Černý, ktorý je oprávnený konať v mene DAK ´90 vo všetkých jeho veciach. Predmetom činnosti DAK ´90 je príprava a verejné predvádzanie divadelných diel na vlastnej umeleckej scéne, ako aj mimo nej, doma i v zahraničí. V roku 2008 došlo k zmenám v účtovných programoch, všeobecné účtovníctvo používa program
ISPIN a mzdové účtovníctvo program WEMA. Vyhodnotenie činnosti Divadla ASTORKA Korzo ´90 v roku 2015
V roku 2015 sa Divadlo ASTORKA Korzo ´90 úspešne venovalo svojej činnosti a reprezentovalo bratislavský región na domácej scéne, v ďalších slovenských mestách i v zahraničí. Pod vedením režiséra Michala Vajdičku vzniklo výnimočné autorské dielo Jama deravá podľa oficiálnych štatistík o Slovensku. Jama deravá sa cielene vyjadruje k spoločenskej atmosfére u nás a k udalostiam, ktoré zásadne rozvírili hladinu slovenskej spoločnosti za posledné roky. Na základe nových skutočností o autorskom zámere, divadelnú hru A. P. Čechova, Višňový sad, adaptoval režisér Marián Amsler originálnym spôsobom. Statok zmenil na divadlo, z majiteľov a obyvateľov panstva spravil hercov a členov divadelného súboru. Tento posun do súčasnosti vyvolal
nadšenie v radoch umeleckej kritiky i divákov z odvážneho a precízne prepracovaného posunu klasickej hry. Osobitnou udalosťou bol program k 25. výročiu Divadla ASTORKA Korzo ´90, v ktorom účinkovali súčasní členovia Astorky, kolegovia z divadla, hudby, výtvarného umenia, s ktorými divadlo spolupracovalo počas uplynulých 25 rokov a ďalší vzácni hostia. Jedenásty ročník Festivalu Astorka 2015 (25. – 29. 10. 2015) priniesol aj tento rok pre divákov bratislavského regiónu možnosť spoznať predstavenia vynikajúcich zahraničných súborov. Spolu so sprievodnými podujatiami a spoločenskými stretnutiami výrazne obohatil náš kultúrno-spoločenský život. Popri pravidelných reprízach svojho repertoáru, zájazdoch na Slovensku, kde majú inscenácie Divadla ASTORKA Korzo ´90 vždy obrovský divácky úspech, sa Divadlo ASTORKA Korzo ´90 zúčastnilo na festivale s dlhoročnou tradíciou Slovenské divadlo v Praze 2015, kde si vyslúžila divadelná
inscenácia Láska na Kryme nadšené ovácie.

I. Hlavná činnosť: realizácia javiskového diela Jama deravá
Dramaturgia: Andrea Domeová
Kostýmy: Katarína Holla
Scéna: Pavol Andraško
Hudba: Marián Čekovský
Na bicie hrá: Martin Valihora.
Účinkujú: Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Zuzana Konečná, Rebeka Poláková, Boris Farkaš, Ady Hajdu,
Marián Labuda ml., Marián Miezga, Juraj Kemka, Róbert Jakab, Lukáš Latinák
Svetová premiéra: 29. 4. 2015


Višňový sad
Adaptácia: Marián Amsler
Preklad hry A. P. Čechova Višňový sad: Vladimír Strnisko
Dramaturgia: Andrea Domeová
Scéna a kostýmy: Marija Havran
Scénická hudba: Slavo Solovic
Piesne: Milan Vyskočáni
Texty piesní: Peter Lipovský
Réžia: Marián Amsler
Osoby a obsadenie:
Ľuba, herečka (ĽUBOV ANDREJEVNA RANEVSKÁ) – Marta Sládečková
Aňa, jej dcéra, študentka konzervatória (AŇA) – Dominika Zeleníková
Barbara, jej nevlastná dcéra, dramaturgička (VARIA) – Rebeka Poláková
Leo Gajev, jej brat, herec/režisér (LEONID ANDREJEVIČ GAJEV) – Ady Hajdu
Jaroslav Lopachin, poslanec mestského zastupiteľstva, syn kulisára (JERMOLAJ ALEXEJEVIČ
LOPACHIN) – Lukáš Latinák
Peter Trofimov, študent konzervatória (PETER SERGEJEVIČ TROFIMOV) – Pavol Šimun a. h.
Boris Piščik, riaditeľ divadla (BORIS BORISOVIČ SIMEONOV-PIŠČIK)  – Miroslav Noga
Šarlota, Ľubina švagriná, herečka (ŠARLOTA IVANOVNA) – Szidi Tobias
Šimon Jepichodov, osvetľovač, hovoria mu 22 nešťastí (SEMION PANTELEJEVIČ JEPICHODOV)
– Marián Miezga
Dáša, šepkárka, barmanka, dievča pre všetko (DUŇAŠA) – Zuzana Konečná
pán Firs, správca budovy (FIRS) – Peter Šimun
Šaňo, Ľubin agent, necháva si hovoriť Alexander (JAŠA) – Róbert Jakab
Bezdomovec, fanúšik divadla (POCESTNÝ) – Tomáš Mrekaj
 Svetová premiéra: 06. 11. 2015


Galaprogram 25 rokov ASTORKY
Osobitnou udalosťou bol program k 25. výročiu Divadla ASTORKA Korzo ´90, v ktorom účinkovali súčasní členovia Astorky, kolegovia z divadla, hudby, výtvarného umenia, s ktorými divadlo spolupracovalo počas uplynulých 25 rokov a ďalší vzácni hostia.


XI. Festival Astorka 2015
Nedeľa 25. 10. 2015 19.00 – 20.20

SHAKESPEAROVY SONETY PRO SMYČCOVÉ KVARTETO
Preklad sonetov Williama Shakespeara: Martin Hilský
  
Pondelok 26. 10. 2015 19.00 – 20.20            

Vígszínház, Budapešť
Polcz Alaine
ASSZONY A FRONTON (Žena na fronte)
Životný príbeh Alaine Polczovej


20.30 Trezor* PREMIETANIE DOKUMENTÁRNYCH FILMOV JANA NOVÁKA PIVO A PARDUBICE
JOHN BOK SE STEHUJE


Utorok 27. 10. 2015 17.30 Trezor*
SCÉNICKÉ ROZHOVORY S... JURAJ NVOTA David Hrbek a Juraj Nvota


 19.00 – 21.35             Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Roman Sikora, Dodo Gombár, Roman Holý
POPELÁŘI


Funky muzikál po našom 22. 30              

Foyer       Nočný blues v ASTORKE
SITRA ACHRA
Účinkujú:  Erich „Boboš“ Procházka (harmonika/spev), Martin Zajko (gitara), Maťo Tomeš (bicie nástroje), Pišta Lengyel (gitara), Martin Gašpar (basová gitara).
  
Streda 28. 10. 2015 19.00 – 20.15                      

Divadlo Na zábradlí, Praha
Miloš Orson Štědroň
VELVET HAVEL


20.30 – 22.00  Trezor*
Andrea Bučko & Mária Kmeťková
z najnovšieho albumu Andrey Bučko Polarity


Štvrtok 29. 10. 2015
Výstava Pavol Breier: FESTIVAL ASTORKA 2015

19.00 – 20.30             Dejvické divadlo Praha
Karel František Tománek, Jiří Havelka
KAKADU


20.30 Javisko
Prekvapenie Maja Labudu ml.
(Divadelný koncert z ukážok svetových muzikálov)

 

 


II. Zájazdová činnosť a festivalová činnosť
Predstavenia a zájazdy na Slovensku:
Veľmi úspešná je aj zájazdová činnosť divadla. Inscenácie Divadla ASTORKA Korzo ´90 sú žiadané
v bratislavskom regióne i na celom Slovensku a jednotlivé predstavenia sú vždy publikom veľmi oceňované. Aj touto formou pravidelne reprezentuje Divadlo ASTORKA Korzo ´90 dobré meno bratislavského regiónu.

Počet zájazdov: 7
Kde s akou hrou:
Kométa, Trenčín
Gazdova krv, Piešťany
Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, Topoľčany
Sen svätojánskej noci, Prievidza
Idiot, Senica
Sen svätojánskej noci, Trenčín
Jama deravá, Myjava


Divadelné festivaly a zahraničné zájazdy
Zahraničné hosťovania a účasť na divadelných festivaloch patria k prioritným činnostiam Divadla ASTORKA Korzo ´90. Na týchto podujatiach, vďaka výbornej prezentácii a dobrému prijatiu publika, sústavne, s veľkým úspechom reprezentujeme umelecké posolstvo Divadla ASTORKA Korzo ´90.
Počet zájazdov: 3
Názov, miesto, hra:
Slovenské divadlo v Praze 2015, 22. 05. 2015, Česká republika
Účasť na festivale, Divadlo bez zábradlí Praha, Láska na Kryme
Dni Astorky v Prahe, 25. 11. 2015, Česká republika 
Hosťovanie v Švandovom divadle na Smíchově, Praha, Jama deravá 
Vianoce na Myjave, 3. 12. 2015, Slovenská republika
Účasť na festivale, Jama deravá 

 


III. Názov a počet najreprízovanejšieho titulu Predstavenia inscenácii Divadla ASTORKA Korzo´90, ktoré sú v súčasnosti na repertoári divadla, hrávame pravidelne na domácej scéne i v ďalších slovenských regiónoch. Divácky úspech dokazuje viacročná obľúbenosť a vysoká reprízovosť titulov, napríklad: Na koho to slovo padne 145 repríz, Tichý dom 100 repríz, Pred odchodom na odpočinok 84 repríz, Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho 125 repríz, Tolstoj a peniaze 68 repríz, Gazdova krv 58 repríz, Sen svätojánskej noci 86 repríz, Platonov 46 repríz, Idiot 50 repríz, Túlavé srdce 48 repríz, Kamene vo vreckách 31 repríz.

 

IV. Využívanie grantov z MK SR za rok 2015

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 získalo v roku 2015 dotácie z MK SR na uvedenie nového divadelného titulu, divadelný festival, na reprezentáciu na festivaloch v celkovej výške 39 000 € a kultúrne poukazy vo výške 2 508 €.

Sekcia 4. Umenie:


1.Naštudovanie a realizácia divadelnej inscenácie Jama deravá / naštudovanie a verejné uvedenie divadelnej inscenácie vo výške 10 000 €, dotácia bola použitá na poskytnutý účel
–honorár režiséra, honorár návrhára scény a časť na honorár návrhárky kostýmov. Z rozpočtu  BSK boli použité finančné prostriedky na honoráre kostýmovej autorky - časť , autora hudby, OON / šepkárka, inšpicientka počas skúšobného procesu/, služby súvisiace s realizáciou projektu ozvučovacie, osvetľovacie , javisková technika,  výroba divadelnej scény a kostýmov, nákup rekvizít, kostýmových prvkov a parochne a na výrobu propagačných materiálov v celkovej výške 29 680 €.


2.Naštudovanie a realizácia divadelnej inscenácie Višňový sad / naštudovanie a verejné uvedenie divadelnej inscenácie vo výške 6 000 €, dotácia bola použitá na poskytnutý účel –a honorár návrhárky scény a kostýmov.
Z rozpočtu  BSK boli použité finančné prostriedky na honoráre kostýmovej autorky - časť,OON / šepkárka, inšpicientka počas skúšobného procesu/, služby súvisiace s realizáciou projektu ozvučovacie, osvetľovacie , javisková technika,  výroba divadelnej scény a kostýmov, nákup rekvizít, kostýmových prvkov a parochne a na výrobu propagačných materiálov v celkovej výške 25 810 €.


3. Festival Astorka 2015 /realizácia uvedeného festivalu, vo výške 20 000 €, dotácia bola použitá na poskytnutý účel – honoráre súborov, výkonných umelcov, služby súvisiace s realizáciou projektu ozvučovacie, osvetľovacie , javisková technika, propagáciu,  ubytovanie zahraničných súborov,  propagačné materiály – časť a preprava súboru. Z rozpočtu BSK boli použité finančné prostriedky na honoráre účinkujúcim, a propagačné materiály, prenájom reklamných plôch, propagáciu, tantiémy, OON / hostesky a šatniarky /, v celkovej výške 6 078 €. Občerstvenie a poplatky za ubytovanie boli hradené z príjmov DAK ´90. Časť honorárov výkonných umelcov , fotodokumentácie a propagačného materiálu boli hradené z prostriedkov Nadácie Tatra banky vo výške 3 319 €. Sekcia 5. Pro Slovakia:

4. Dni Astorky v Prahe 2015 / prezentácia divadelných inscenácií Divadla ASTORKA Korzo ´90 vo Švandovom divadle v ČR vo výške 3 000 €, dotácia bola použitá na poskytnutý účel – preprava účinkujúcich,  technického personálu a divadelných dekorácií – časť. Z rozpočtu BSK boli použité finančné prostriedky na služby súvisiace s realizáciou projektu / osvetľovacie, ozvučovacie a javisková technika/ časť prepravných nákladov, honoráre účinkujúcich a stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách celkovej výške 2 938 €.

V. PODUJATIA V ASTORKE za rok 2015:
Počet: 167 z toho:
- repertoárové predstavenia doma : 151
- repertoárové predstavenia na zájazdoch: 9
- hostia 7

CELKOVÁ NÁVŠTEVNOSŤ NA PODUJATIACH + percentuálne vyjadrenie využitia kapacity divadla počas celého roka

Návštevnosť na všetkých podujatiach / predstavenia DAK ´90, hostia z iných divadiel, koncerty a iné./ bola v roku 2015 25 122 návštevníkov, počet podujatí bol 167. DAK ´90 uvádza divadelné predstavenia v rôznych priestoroch - Trezor, Foyer a Hlavná scéna v rôznych obmenách javiska (prvý rad a niektoré sedadlá sa nepredávajú kvôli scéne, ktorá zasahuje do hľadiska). Z tohto dôvodu nie je možné zovšeobecniť percentuálne vyťaženie kapacity divadla. Foyer a Trezor boli využité na 100 %, Hlavná sála na 86,3 % , celkovo bola kapacita divadla využitá na 93,15 %. Počet platiacich divákov za rok 2015 bol 25 122 návštevníkov, neplatiacich bolo 858.

NÁVTEVNOSŤ NA REPERTOÁROVÝCH PREDSTAVENIACH: Počet divákov + návštevnosť sa zvýšila, resp. znížila oproti r. 2014 V roku 2015 bol počet predstavení odohratých na scéne DAK ´90 151, návštevnosť bola 21 519 divákov. V roku 2014 bol počet predstavení odohratých na scéne DAK ´90 165, návštevnosť bola
21 196 divákov. Z uvedeného vyplýva, že návštevnosť sa zvýšila. Avšak z dôvodu zmeny resp. zrušenia predstavení v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti umeleckých pracovníkov.


VI. Zamestnanci k 31. 12. 2015


Počet zamestnancov celkom: 39
z toho: odborní zamestnanci / riaditeľ, ekon. námestníčka /: 2 umeleckí zamestnanci/ herci, režisér, dramaturg, šepkárka/: 22 ekonomicko-prevádzkoví zamestnanci: 15 / ekon.- mzd.účtovníčka, správa majetku, nábor, 2 propag., pokladníčka, garder., rekv., 2 upratovačky, 3 vrátnik, správca, tajomníčka/


Ceny a prémie Ďalšie ocenenia pre Astorku: Einsteinova žena, Jama deravá, Zakázané uvoľnenie
Zita Furková získala Výročnú cenu Litfondu 2015 za divadelnú sezónu 2014/2015 za herecký výkon v divadelnej inscenácii Einsteinova žena za vytvorenie postavy prvej manželky Alberta Einsteina, Milevy Marićovej. Zita Furková bravúrne vytvorila zložitú povahu hrdej, vzdelanej a logicky mysliacej ženy, avšak už na konci síl; sklamanú z lásky a bezradnú v cudzom svete, odkázanú len na seba. Vo výtvarne a hudobne zaujímavo komponovanom javiskovom pásme založenom na Pavlacovom dramaticky silnom texte, pre divadlo
netradične obohatenom výrokmi z oblasti fyziky, samozrejme s metaforickým presahom, zaujíma dominantné miesto svojou hereckou osobnosťou a podáva obraz ženy a matky, ktorá si aj v tieni génia zachováva hrdosť a osobitosť. Zuzana Porubjaková získala Prémiu Litfondu 2015 za divadelnú sezónu 2014/2015 za herecký výkon v divadelnej inscenácii Zakázané uvoľnenie v Divadle ASTORKA Korzo ´90, kde vytvorila postavu nevesty Kláry, Michal Vajdička získal Prémiu Liftondu 2015 za divadelnú sezónu 2014/2015 za mimoriadny prínos do repertoáru Divadla ASTORKA Korzo ´90 a dokonca i za novátorský krok v rámci divadelnej poetiky. Pod jeho vedením a vďaka jeho nápadu, prvýkrát vo svojej histórii, vytvoril súbor Divadla ASTORKA Korzo ´90 kolektívne autorské dielo. Peter Šimun získal Prémiu Literárneho fondu 2015 za divadelnú sezónu 2014/2015 za vynikajúci herecký výkon – stvárnenie viacerých postáv v divadelnej inscenácii Einsteinova žena. Peter Šimun vypointovane a s  presnou mierou expresivity vytvára v troch zásadných polohách postavu Einsteina, postavu Herca, ktorý hrá Einsteina a sám ako reálny herec vystupuje z obidvoch postáv a improvizuje na scéne. Ide o mimoriadne nápaditý herecký výkon, ktorý Peter Šimun podáva so špecifickým humorom a nadhľadom (Herec, herec), ale zároveň s psychologickou drobnokresbou, až minimalizmom (Einstein).

VII. Informácie o rozpočte, nákladoch a výnosoch:

Záväzné limity dotácií v €

Ukazovateľ schválený rozpočet úprava upravený rozpočet čerpanie
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dotácia na činnosť 41 826 800 26 750 853 550 853 550
Dotácia z MKSR 111 41 508 41 508
Transfery spolu 895 058
Dňa 31.12.2014 nám bol doručený Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2015 vo výške 826 800 €, zo
dňa 15.12.2014.
Úpravou limitu dotácií č. 100 zo dňa 2.6.2015 nám bol upravený rozpočet o 22 000 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené na personálne náklady na dve nové herecké pracovné pozície. Na základe žiadosti o zmenu účelu použitia časti finančných prostriedkov na vylepšenie personálnej politiky v DAK ´90 číslo 100/2015 zo dňa 30.10.2015 nám bol udelený súhlas riaditeľa Úradu BSK MUDr. Valeriána Potičného, MPH, dňa 7.12.2015 na použitie finančných prostriedkov na všeobecné personálne náklady. Finančné prostriedky boli použité na tento účel v plnej výške . Úpravou limitu dotácií č.343 zo dňa 21.10.2015 nám bol upravený rozpočet o 4 750 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené úhradu nákladov spojených s valorizáciou platov zamestnancov na rok 2015. Finančné prostriedky boli použité na tento účel v plnej výške. Plnenie plánu výkonov

Ukazovateľ plán 2015 skutočnosť 2015

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Premiéry 2 2
Počet predstavení 155 160
/ doma a zájazdy/
Počet návštevníkov 23 000 24 635
/ doma a zájazdy/

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Plnenie plánu pracovníkov, platových prostriedkov a úloh starostlivosti o zamestnancov
Ukazovateľ plán 2015 skutočnosť k 31.12.2015
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Počet zamestnancov celkom 40 39

Z toho
umeleckí zamestnanci 23 22
/herci,režiséri,dramaturg,šepkárka/
Administratívni zamestnanci 9 9
/ ekon., taj, EN, R, náb., propag.,
nábor,
Technickí zamestnanci 8 8
/ gard., rekv., uprat., vrátnik
správca/
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
V oblasti starostlivosti o zamestnancov poskytujeme príspevok na stravovanie v rozsahu určenom Zákonníkom práce.

Ukazovateľ v € plán 2015 skutočnosť k 31.12.2015
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Platy, príplatky a odmeny 373 600 375 803,25
Poistné a príspevok do poisťovní 122 000 131 427,44
OON 20 000 25 480,80
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- f-- -- -- -- -- -- -- -
Prečerpanie plánovaných finančných prostriedkov bolo spôsobené zvýšením výkonov zamestnancov a ich následným ohodnotením.
NAKLADY na tovary a služby v €
Ukazovateľ rozpočet 2015 skutočnosť k 31.12.2015
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Tovary a služby celkom 446 460 560 395.83
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Celkové náklady na tovary a služby boli podľa pôvodného plánu prekročené. V rámci schváleného rozpočtu a zvýšením výnosov boli jednotlivé položky rozpočtu upravené a finančne boli tieto náklady uhradené z rozpočtu a z vlastných zdrojov. Kontrolná činnosť V zmysle plánu kontrolnej činnosti DAK ´90 boli vykonané predbežné, priebežné a štvrťročné kontroly pokladničnej hotovosti, bulletinov na sklade a na predaj, vstupenkových blokov a tržieb za vstupenky, účtovných dokladov po vecnej stránke, stravných lístkov – neboli zistené nedostatky.

Verejné obstarávanie

DAK ´90 v roku 2015 pri obstarávaní tovarov a služieb postupovalo podľa zákona o verejnom obstarávaní a podľa internej Smernice.

Kapitálové výdavky
V roku 2015 neboli DAK ´90 pridelené finančné prostriedky. BSK vysúťažil, uhradil a zveril do správy DAK ´90 dlhodobý hmotný majetok – technické vybavenie divadla vo výške 15 808,84 €. Divadlo ASTORKA Korzo ´90 nevykonáva podnikateľskú činnosť.
VÝNOSY za rok 2015
Ukazovateľ v € rozpočet 2015 skutočnosť k 31.12.2015
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Tržby z predaja služieb 133 760 190 943,51
/dom. scéna a zájazdy/
Tržby za bulletiny 1 500 1 285
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Spolu: 135 260 192 228,51

Hospodársky výsledok za rok 2015

Dňa 31.12.2014 nám bol doručený Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2015 vo výške 826 800 €, zo dňa 15.12.2014. Tento rozpočet nám bol navýšený o personálne náklady na dve herecké miesta vo výške 22 000 €
a o finančné prostriedky na valorizáciu platov vo výške 4 750€. Okrem týchto finančných prostriedkov sme získali i finančné zdroje z dotácií MK SR celkovej výške 39000 € a kultúrne poukazy vo výške 2 508 €.
Úpravou limitu dotácií č.174 zo dňa 19.6.2015 nám bol upravený rozpočet o 23 000 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené z MK SR na realizáciu projektov „ 11. Festival Astorka 2015“ vo výške 20 000€ a „ Dni Astorky v Prahe „ 3 000 €. . Finančné prostriedky boli použité na tento účel v plnej výške . Úpravou limitu dotácií č.204 zo dňa 14.7.2015 nám bol upravený rozpočet o 16 000 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené z MK SR na realizáciu projektov „Deravá jama“ 10 000 € a „Višňový sad „ 6 000 €. . Finančné prostriedky boli použité na tento účel v plnej výške . Úpravou limitu dotácií č.342 zo dňa 15.10.2015 nám bol upravený rozpočet o 763 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené z MK SR na realizáciu projektu „Platby za prijaté kultúrne poukazy“ za obdobie 1.8.2015 až 30.9.2015. . Finančné prostriedky boli použité na tento účel v plnej výške .

Úpravou limitu dotácií č.431 zo dňa 1.12.2015 nám bol upravený rozpočet o 1 745 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené z MK SR na realizáciu projektu „Platby za prijaté kultúrne poukazy“ za obdobie 1.10.2015 až 18.11.2015. . Finančné prostriedky boli použité na tento účel v plnej výške .


V predchádzajúcich rokoch sa nám podarilo získať týchto mimorozpočtových zdrojov viac, avšak nepodarilo sa nám ich získať v požadovanej výške. Keďže projekty už boli rozpracované a nedali sa zastaviť dostali sme sa do záporného výsledku hospodárenia 6 070,94 €.
Vlastné zdroje sme dosiahli vo výške 190 943,51 € / plán bol 133 760 €/. Nadácia Tatra Banky
nám prispela darom na realizáciu „ 11. Festivalu Astorka 2015“ vo výške 3 319 €.

Úpravou limitu dotácií č.431 zo dňa 1.12.2015 nám bol upravený rozpočet o 1 745 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené z MK SR na realizáciu projektu „Platby za prijaté kultúrne poukazy“ za obdobie 1.10.2015 až 18.11.2015. . Finančné prostriedky boli použité na tento účel v plnej výške . V predchádzajúcich rokoch sa nám podarilo získať týchto mimorozpočtových zdrojov viac, avšak nepodarilo sa nám ich získať v požadovanej výške. Keďže projekty už boli rozpracované a nedali sa zastaviť dostali sme sa do záporného výsledku hospodárenia 6 070,94 €. Vlastné zdroje sme dosiahli vo výške 190 943,51 € / plán bol 133 760 €/. Nadácia Tatra Banky nám prispela darom na realizáciu „ 11. Festivalu Astorka 2015“ vo výške 3 319 €.

Schválil: Mgr. Vladimír Černý
riaditeľ

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.