2018

Výročná správa

Výročná a hodnotiaca správa za rok 2018
Divadla ASTORKA Korzo ´90

Počet zamestnancov v roku 2018
celkom : 36
z toho:
odborní zamestnanci / riaditeľ, ekon.námestníčka/ : 2
umelecký zamestnanci / herci, režisér, dramaturg, šepkárka/: 20
ekonomicko - prevádzkoví zamestnanci : 14
/ekon.- mzdová účtovníčka, správa majetku, nábor, 2 propag., pokladníčka, garderóbierka, rekvizitárka, upratovačka, 3 vrátnici, správca, tajomníčka/
Z uvedeného počtu Divadlo ASTORKA Korzo ´90 zamestnáva 33 zamestnancov na plný
úväzok,jeden zamestnanec pracuje na 0,62 % úväzku a 2 zamestnanci pracujú na 0,50 % úväzku.

Nové divadelné inscenácie v roku 2018
V roku 2018 sa Divadlo ASTORKA Korzo ´90 úspešne venovalo svojej umeleckej činnosti a reprezentovalo bratislavský región na domácej scéne, na Slovensku i v zahraničí. Pod vedením renomovaných režisérov sme uviedli dve nové divadelné inscenácie Lásky jednej plavovlásky v réžii SKUTRov a Náš človek v réžii Jána Luterána, pričom obidve sú výnimočné v rámci umeleckého smerovania divadla. Vznikli na princípe autorského
divadla a herecká tvorba členov súboru patrila k podstatným prínosom týchto titulov. Obidve divadelné inscenácie zaznamenali obrovský ohlas u divákov i odbornej obce. Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2018 vybrala Lásky jednej plavovlásky do súťažnej sekcie festivalu. Ostravský divadelný festival Dream Factory pozval na svoj 10. ročník Lásky jednej plavovlásky ako slávnostné otváracie predstavenie. Táto inscenácia reprezentovala aj na Dňoch Astorky v Prahe 2018 a na festivale Vianoce
v divadle na Myjave. Na festival Dotyky a spojenia nominovali divadelnú inscenáciu Náš človek a v rámci kritickej platformy – analýzy uvedených inscenácií na festivale plejádou slovenských divadelných kritikov a teoretikov – bol Náš človek výborne ohodnotený. Dôležitým, už pravidelným podujatím, bol 14. ročník Festivalu Astorka a 16. ročník Dni Astorky v Prahe. A výnimočnou udalosťou bolo hosťovanie na prestížnom divadelnomfestivale v New Yorku s divadelnou inscenáciou Pred odchodom na odpočinok.

J. Papoušek / I. Passer / M. Forman: Lásky jednej plavovlásky Kompilácia technického scenára „Láska jako prám“ a improvizovaných dialógov z filmu„Lásky jedné plavovlásky“

Adaptácia scenára pre divadlo a réžia: SKUTR
Premiéra 16. 1. 2018 v Divadle ASTORKA Korzo ´90, Námestie SNP 33
Predlohou je filmový scenár, ktorý napísali Jaroslav Papoušek, Ivan Passer, Miloš Forman. Autori, ktorých spojoval podobný spôsob videnia skutočnosti, sústredenie sa na postavy a dôraz na autentický obraz každodenného prežívania v kontexte dobovej reality, v ich prípade ničenej totalitným režimom. Príbeh sa zakladá na reálnej príhode, ktorá sa stala Milošovi Formanovi. Zdanlivo banálna zápletka prináša citlivý ponor do krehkých duší mladej generácie, už dospelej, no nie samostatnej, a na bezradnú reakciu ich rodičov; na potrebu lásky v rodine a zároveň odcudzenie, ktoré medzi rodičmi a deťmi často nastáva; čo sú témy aktuálne kdekoľvek na svete a v ktorejkoľvek dobe.
 
Miro Dacho, Ján Luterán: Náš človek
Réžia: Ján Luterán
Premiéra 12. 4. 2018 v Divadle ASTORKA Korzo ´90, Námestie SNP 33
Divadelná inscenácia s dokumentárnymi prvkami podľa skutočných udalostí. Ústredný hrdina predstavuje akúsi vzorku Slováka. Duchom malého človeka, ktorý chce bez práce a námahy stúpať na spoločenskom rebríčku, ktorý si vždy všetko dokáže zabezpečiť vďaka známostiam a skorumpovanosti, a to bez najmenších morálnych dilem. Tento modus vivendi, sieť vzťahov medzi ľuďmi, kde každý každého pozná, pripomína večne živý model Slovenska ako Kocúrkova.


Multižánrové a multikultúrne podujatia
20. výročia vzniku divadelnej inscenácie Na koho to slovo padne.
Slávnostne predstavenie sa odohralo 15. 5. 2018 s prítomnosťou autora, renomovaného maďarského spisovateľa Gábora Görgeya, ktorý už Bratislavu a inscenáciu svojej hry navštívil tretíkrát.


Účasť na divadelných festivaloch, zájazdová činnosť
Divadelné festivaly:
14. ročník divadelného festivalu Nová Dráma/New Drama Lásky jednej plavovlásky Bratislava, 16. 5. 2018 
14. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia Náš človek Martin, 21. 6. 2018  
10. ročník divadelného festivalu Dream factory Lásky jednej plavovlásky Česká republika, Ostrava, 29. 5. 2018
REHEARSAL FOR TRUTH. THEATER FESTIVAL IN HONOR OF VACLAV HAVEL Pred odchodom na odpočinok USA, New York, 28. 9. 2018

Dni Astorky v Prahe 2018 Lásky jednej plavovlásky Česká republika, Praha, 1. 12. 2018

Vianoce v divadle. Divadelný festival Myjava Lásky jednej plavovlásky Myjava, 7. 12. 2018

Zájazdová činnosť v SR:
Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho Handlová,  13. 6. 2018
Lásky jednej plavovlásky Košice 3. – 4. 10. 2018, Martin 4. 12. 2018

Zájazdová činnosť v zahraničí:
Zakázané uvoľnenie USA, New York, 7. 5. 2018 – 15. 5. 2018
Lásky jednej plavovlásky ČR, Praha, Divadlo v Dlouhé, 19. 6. 2018

14. Festival Astorka 2018
V roku 2018, keď sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Československej republiky, sme sa rozhodli symbolicky venovať celý festival oslave významného výročia našich spoločných dejín. ASTORKA a jej členovia majú vynikajúce vzťahy s umelcami z Českej republiky a v tomto zmysle sme „stále spolu“, nerozdelení. Aj ďalší osudový osmičkový rok v  spoločných dejinách na desaťročia ovplyvnil našu históriu i súčasnosť a vo viacerých inscenáciách je vidno odkaz na udalosti roku 1968 a ich následný dopad na ďalší vývoj spoločnosti. Divadelné inscenácie Činoherného klubu, Švandovho divadla na Smíchově i Dejvického divadla priniesli na Festivale Astorka zobrazenie minulosti, prehodnocovanie našich postojov ako spoločnosti i jednotlivcov, zamýšľanie sa nad ľudským konaním v časoch totality a po jej páde, v bývalom socialistickom bloku:
Činoherní klub prišiel na Festival Astorka 2018 s divadelnou inscenáciou TANEC BLÁZNŮ v réžii Ladislava Smočka. Divadelnú hru Lea Birinského nazývajú obrazne aj dokument budúcnosti. Groteskný príbeh s plejádou vynikajúcich hercov „ironicky vystihuje istú iracionálnu mentalitu“ a inscenácia predznačuje niektoré varujúce javy. Upozornením na následnú perzekúciu občanov po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, bola na našom festivale tvorba Václava Havla - PROTEST/REST v podaní Švandovho divadla na Smíchově. VRAŽDA KRÁLE GONZAGA Dejvického divadla priniesla aj tému zodpovednosti umelca voči spoločnosti a jeho schopnosť pôsobiť silou svojej výpovede na spoločenské vedomie. Domáce LÁSKY JEDNEJ PLAVOVLÁSKY vznikli spojením českých a slovenských umelcov, a autori pôvodnej filmovej predlohy sú predstaviteľmi československej novej vlny vo filme, umeleckého hnutia, ktoré zohralo dôležitú úlohu v našej kultúrnej histórii, a ktoré bolo násilne prerušené praktikami tzv. normalizácie po roku 1968.

Súčasťou festivalu boli tradične aj Scénické rozhovory a nočný blues v ASTORKE v podaní kapely SITRA ACHRA. Popri festivale už roky pravidelne pracuje tvorivá fotografická dielňa pod vedením Pavla Breiera
a výstupom jej mapovania všetkých podujatí a udalostí na festivale boli fotografické výstavy. Festival Astorka 2005 – 2017. Festival Astorka 2018.

16. Dni Astorky v Prahe 2018 Divadlo v Dlouhé, Praha 1
Pravidelné hosťovanie v  Prahe sa odohráva od roku 2003 (Švandovo divadlo na Smíchově) a úspech predstavení ASTORKY na tomto podujatí je príslovečný. Počas uplynulých ročníkov naše predstavenia navštívili aj českí divadelníci a filmári, osobnosti diplomatických a podnikateľských kruhov, významní divadelní kritici či zástupcovia prestížneho medzinárodného divadelného festivalu Divadlo. Tento rok ďakujeme za možnosť usporiadať Dni Astorky v Prahe Divadlu v Dlouhé, kde sme predstavili divadelnú inscenáciu Lásky jednej plavovlásky v réžii SKUTRov vo vypredanej sále. Súčasťou hosťovania boli aj zaujímavé sprievodné podujatia, ako napríklad „Setkáni“ režisérov SKUTR a herečiek Marty Sládečkovej a Anny Šiškovej s obecenstvom či prezentácia publikácie o Divadle ASTORKA Korzo ´90 a slovenskej divadelnej literatúry vo foyeri divadla.

Pred odchodom na odpočinok v New Yorku na prestížnom festivale REHEARSAL FOR TRUTH. THEATER FESTIVAL IN HONOR OF VACLAV HAVEL

The Vaclav Havel Library Foundation (VHLF) v New Yorku v priestoroch Českej národnej budovy na Manhattane
REHEARSAL FOR TRUTH. THEATER FESTIVAL IN HONOR OF VACLAV HAVEL, organizoval The Vaclav Havel Library Foundation (VHLF) v New Yorku v priestoroch Českej národnej budovy na Manhattane v termíne 24. – 30. septembra 2018. Na tento festival pozvali Divadlo ASTORKA Korzo ´90 ako jediné divadlo zo Slovenska na základe umeleckého renomé a pre reflektovanie spoločenských aktuálnych otázok v svojich divadelných inscenáciách. Divadelná hra Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok tematizuje problém vyrovnávania sa s fašistickou minulosťou, ktorý je stále aktuálny, nielen v Európe. Newyorskému publiku sa predstavili Zuzana Kronerová, Marta Sládečková a Peter Šimun v divadelnej hre svetoznámeho kontroverzného dramatika v réžii Juraja Nvotu. Táto inscenácia už vyhrala Grand Prix na festivale Nová dráma/New Drama a Peter Šimun získal DOSKY – cenu za najlepší mužský herecký výkon sezóny za postavu sudcu Rudolfa Höllera. Divadlo ASTORKA Korzo ´90 ju uvádzalo od januára 2006. Predstavenie v New Yorku sa odohralo 28. 9. 2018, práve v „Deň Václava Havla v New Yorku“, ktorý vyhlásil v roku 2016 newyorský starosta Bill de Blasio. Súbor dostal pozvanie aj na ďalšie dve, zo spoločenského hľadiska významné a médiami sledované, podujatia: Galavečer s Madeleine Albrightovou a odhaľovanie busty Václava Havla v areáli newyorskej Columbia University pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Tento rok už Divadlo ASTORKA Korzo ´90 hosťovalo v New Yorku s divadelnou inscenáciou „Zakázané uvoľnene“ a v minulých rokoch viackrát s „Na koho to slovo padne“ a s „Armagedonom na Grbe“ v slávnej La MaMe.

Nominácie a ocenenia
Ceny a prémie Litfondu
Cena za celoživotné dielo v oblasti divadla Marta Sládečková
Výročná cena za divadelný výkon, ktorý mal premiéru od 15. 7. 2017 do 15. 7. 2018:
Róbert Jakab za herecký výkon v divadelnej inscenácii Náš človek, v réžii Jána Luterána

Prémie LF v oblasti divadla za divadelný výkon, ktorý mal premiéru od 15. 7. 2017 do 15. 7. 2018:
Marián Labuda za herecký výkon v divadelnej inscenácii Náš človek, v réžii Jána Luterána
Zuzana Konečná za herecký výkon v divadelnej inscenácii Náš človek, v réžii Jána Luterána
Pavol Šimun za herecký výkon v divadelnej inscenácii Lásky jednej plavovlásky, v réžii SKUTR
Iné ceny:
Cena za celoživotné dielo v oblasti divadla – Cena Samuela Zocha / BSK / – Marta Sládečková

Návštevnosť na podujatiach celkom:
počet podujatí celkom :  174
repertoárové predstavenia doma: 144
repertoárové predstavenia na zájazdoch: 9 
hostia: 21
- počet návštevníkov na divadelných predstaveniach: 28 896 osôb
- celková návštevnosť na všetkých podujatiach: 30 351 osôb
- využiteľnosť divadelných priestorov:
Divadelná sála a Trezor 93,45%

Získané granty z Fondu na podporu umenia:

1/ Žiadosť č. 18-113-00081
Program: 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže
Názov projektu: XIV. Festival Astorka 2018

Projekt podporený finančnou čiastkou 31 000 € / žiadané 31 500 €
Zdroje financií : Fond na podporu umenia, Nadácia TB, DAK ´90 /BSK, tržby/

2/ Žiadosť č. 18-115-02134
Program: 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
Názov projektu: Dni Astorky v Prahe 2018
Projekt podporený finančnou čiastkou 3 800 € /žiadané 4 120 €
Zdroje financií: Fond na podporu umenia, DAK ´90 / BSK/

3/ Žiadosť č. 18-112-02149
Program: 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
Názov projektu: Tvorba a naštudovanie divadelnej inscenácie Komúna
Projekt podporený finančnou čiastkou 22 500 € /žiadané 26 000 €
Zdroje financií : Fond na podporu umenia, DAK ´90 /BSK, tržby/

4/ Žiadosť č. 18-112-02188

Program: 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
Názov projektu: Tvorba a naštudovanie divadelnej inscenácie Čím rýchlejšie
kráčam , tým som menšia
Projekt podporený finančnou čiastkou 21  000 € /žiadané 28 500 €
Zdroje financií : Fond na podporu umenia, DAK ´90 /BSK, tržby/

5/ Žiadosť č. 18-115-02196
Program: 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
Názov projektu: Účasť na MDF Rehearsal for truth. Theater Festival in honor of Vaclav
Havel v New Yorku
Projekt podporený finančnou čiastkou 8 500 € /žiadané 8 800 €
Zdroje financií: Fond na podporu umenia, DAK ´90 / BSK/

Informácie o hospodárení Divadla ASTORKA Korzo ´90

1. Dlhodobý hmotný majetok k 31.12.2018 bol: 127 928,78 €.
2. Krátkodobé pohľadávky DAK ´90 : 10 €.

3. Krátkodobé záväzky 210 €, záväzky voči dodávateľom 48 433,73 €  a zamestnancom 23 778,23 €.
4. Bankové úvery k 31.12.2018 DAK ´90 nemá.
5. Finančné prostriedky pozostávajúce zo zostatku na BÚ: 11 229,41 € - predstavuje nevyčerpané tržby a výnosy z predaja vstupeniek a zo zájazdovej činnosti.
6. Celkové náklady v roku 2018 boli v sume 1 286 151,37 €
Pozostávali z nasledovných položiek:
Spotreba materiálu a energie 94 940,65 €
Služby 540 426,40 €
Osobné náklady 577 269,01 €, z toho:
mzdové náklady 398 259,92 € a OON 24 188 €
zákonné poistenia 136 302,83 €
tvorba SF, odchodné, príspevok na stravovanie 18 518,26 €
Dane a poplatky: 272,96 €
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť: 62 060,92 €
Odpisy: 8 499,28 €
finančné náklady: 2 682,15 €
Splatná daň z príjmov - nemáme.
7. Celkové výnosy v roku 2018 boli v sume 1 270 311,65 €
Pozostávali z nasledovných položiek:
Tržby z predaja služieb, bulletinov / dom.scéna, zájazdy a iné-hostia/ : 261 065,57 €
Prevádzková činnosť: 8 769,81 €
Ostatné výnosy /granty, odpisy, dar, rezerva/: 65 564,18 €
Transfery z BSK : schválený bol 906 097 € a upravený
- o 10 815,09 € na dofinancovanie nákladov spojených s medzinárodným divadelným festivalom v New Yorku,
- o 18 000 € na obnovu technológií v divadle a zakúpenie technického vybavenia, spolu 934 912,09 €.
8. Divadlo ASTORKA Korzo ´90 dosiahlo v roku 2018 záporný výsledok hospodárenia vo výške 15 839,72 €.
Faktory, ktoré ovplyvnili výšku záporného hospodárskeho výsledku a neboli rozpočtované v roku 2018:
a/ DPH - externí umelci si založili s.r.o. a tým sa fakturácie za ich výkony zvýšili o 20 %.
b/ Rezervy na zamestnanecké pôžitky odchodné a životné jubilea.
c/ Odmeny vo výške 2% za mesiace september až december 2018 / v rámci Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podpísaného dňa z 1.12.2016.

d/ Grantová politika- inscenácie už boli v štádiu skúšania a neboli nám schválené požadované čiastky.
e/ Napriek vysokým tržbám 261 065,57 € oproti plánovaným 154 700 € sme nestačili všetky nákladové položky vykryť z výnosov. Pre zvýšenú chorobnosť boli zrušené niektoré predstavenia alebo nahradené inými.
f/ Schválený rozpočet za rok 2018 bol iba o 2,25 % navýšený oproti roku 2017, pričom ceny tovarov a služieb neustále rastú.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.